Wednesday, September 1, 2010

WeLCoMe........

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.....


Ribuan Terima Kasih diucapkan kerana melayari blog ini.


Untuk makluman anda, blog ini dibangunkan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman di dalam bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH). Diharap blog ini dapat memberi panduan dan rujukan kepada majikan, pekerja dan pengamal OSH untuk melaksana dan menambahbaik sistem pengurusan OSH di tempat kerja.


Diantara isu-isu yang akan dibincangkan di dalam blog ini adalah :-

  • Akta-akta, Peraturan-peraturan, Kod-kod Amalan dan Garispanduan berkaitan dengan OSH;
  • Menerangkan tentang individu dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan OSH di tempat kerja. Selain itu, mnemberi penerangan lanjut dan lebih jelas tentang tanggungjawab yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan OSH ;
  • Memberi panduan kepada Pegawai Keselamatan & Kesihatan (SHO) baru untuk memulakan kerja di dalam bidang OSH ;
  • Membincangkan tentang proses-proses dalam membangunkan Sistem Pengurusan Keselanatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH Management System) di tempat kerja ;
  • Membincangkan tentang kes-kes kemalangan yang berpunca daripada kelemahan OSH di tempat keja ;
  • Berbincang dan berkongsi pendapat tentang isu-isu lain berkaitan dengan OSH. 

Diharap semua pihak dapat menyokong blog ini dan berusaha bersama-sama untuk meningkatkan kualiti OSH di tempat kerja.Sekian, Wassalam.No comments:

Post a Comment