Thursday, September 2, 2010

Akta-akta & Peraturan-peraturannya..... (Perundangan)

Di Malaysia, penguatkuasaan berkaitan dengan OSH dilakukan oleh Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP/DOSH). Untuk pengetahuan para majikan & pekerja, perundangan berkaitan OSH dinyatakan di dalam 3 akta utama iaitu :-

  1. Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) ;
  2. Akta Kilang & Jentera 1967 (FMA 1967) ;
  3. Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 .

            


Buku-buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku seperti MPH, Popular, Borders dll.. Kandungan berkaitan akta-akta ini juga boleh dimuat turun melalui laman web JKKP/DOSH iaitu http://www.dosh.gov.my . 

Akta yang paling penting perlu diketahui adalah OSHA 1994. 

Untuk sesi akan datang, saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan maklumat-maklumat penting yang terkandung di dalam akta ini yang perlu diketahui oleh anda semua terutamanya para majikan.

No comments:

Post a Comment