Tuesday, October 19, 2010

Polisi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP)


Actually I'm planning to prepare a flow chart on how to set-up the OSH Management system at workplace. But dont have much time to do it...my schedule very tight for past few weeks...hermm....so, today I will just share the info about how to prepare Occupational Safety & Health Policy.. =P

Straight to the point.....Langkah pertama untuk membangunkan KKP di tempat kerja adalah dengan menyediakan Polisi KKP di tempat kerja. Polisi adalah seperti sebuah akujanji antara majikan dan pekerja yang dinyatakan secara bertulis dan dipamerkan di tempat kerja. Namun, polisi KKP hanya wajib disediakan oleh majikan sekiranya jumlah pekerjanya melebihi 5 orang. 

Kewajipan menyediakan polisi ini dinyatakan dengan jelas di bawah Sesyen 16, AKKP 1994. Majikan boleh dikenakan penalti tidak melebihi RM 50 Ribu @ dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekiranya melanggar seksyen tersebut.

Pasti semua majikan terfikir bagaimana untuk menyediakan polisi / dasar KKP....apakah yang sepatutnya ditulis?? Pada sesi kali ini, saya akan memberi penerangan bagaimana dan apakah yang sepatutnya dinyatakan di dalam sesuatu polisi KKP.

Di antara maklumat yang perlu ada pada sesuatu polisi KKP adalah :-
1. Logo syarikat dan nama syarikat;
2. Wawasan & matlamat syarikat terhadap KKP;
3. Objektif & sasaran yang ingin dicapai berkaitan dgn KKP;
4. Strategi dan langkah-langkah (perkiraan) yang akan diambil untuk mencapai objektif & sasaran ;
5. Memantau & menyemak dasar / polisi dari masa ke semasa (jika perlu);
6. Nama & tandatangan pihak majikan atau orang tertinggi dalam syarikat;
7. Tarikh polisi dikeluarkan.

Polisi KKP yang telah siap hendaklah dipamerkan di tempat kerja dan memastikan semua pekerja mengetahui dan memahami polisi KKP yang telah disediakan. Perkara yang paling penting sekali, majikan hendaklah memastikan semua perkiraan yang telah dirancang dapat dilaksanakan. Its a promise....so better kept the words... =P

Contoh Polisi KKP

No comments:

Post a Comment