Monday, November 29, 2010

PELAN TINDAKAN KECEMASAN (ERP)

Kecemasan / bencana adalah kejadian tidak dirancang yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sesuatu insiden kecemasan / bencana akan merugikan syarikat dari segi harta benda, wang, masa, pekerja dan lain-lain. 

Sehubungan itu, adalah penting untuk sesebuah syarikat memastikan perancangan rapi dilakukan untuk menangani sesuatu kecemasan / bencana. ERP yang efektif akan memberi faedah berikut kepada syarikat :-
 • berupaya mengawal keadaan kecemasan / bencana.
 • mengurangkan kadar kerosakan harta benda.
 • mengurangkan jumlah pekerja yang mungkin tercedera / mengalami kecederaan teruk.
Di sini LadyBos berikan sedikit garis panduan asas untuk membangunkan ERP di tempat kerja :-

1. Mengenalpasti keadaan yang diklasifikasikan sebagai kecemasan / bencana hingga memerlukan tindakan segera seperti pengusian (evacuation) bangunan. Contoh keadaan yang boleh diklasifikasikan sebagai kecemasan / bencana adalah :-
 • Kebakaran
 • Letupan
 • Tumpahan / kebocoran bahan kimia berbahaya
 • Banjir
 • Ancaman bom
 • Gempa bumi
 • Terperangkap di dalam lif


2. Mengenalpasti laluan kecemasan dan laluan alternatif sekiranya berlaku sesuatu kecemasan. Di sini disenaraikan perkara yang perlu diberi perhatian berkaitan dengan laluan kecemasan iaitu :-

 • Pastikan tanda arah laluan kecemasan ditanda dengan jelas. Contohnya dengan meletakkan garisan kuning pada lantai; lampu kecemasan; tanda "emergency exit" di pintu laluan kecemasan dan lain-lain.
 • Laluan kecemasan perlu dilakarkan dan dipamerkan di tempat kerja. Pekerja dan pelawat perlu dimaklumkan berkaitan laluan kecemasan dan tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan. • Memastikan laluan kecemasan yang ditetapkan tidak mendedahkan pekerja / pelawat kepada hazad / bahaya lain di tempat kerja.
 • Memastikan laluan kecemasan ; pintu kecemasan tidak dihalang oleh objek-objek lain.

3. Mengenalpasti agensi yang perlu dihubungi sekirannya berlaku kecemasan / bencana. 
 • BOMBA
 • Polis
 • Hospital
 • Jab. Alam Sekitar 

4. Mewujudkan struktur organisasi di dalam syarikat yang hanya khusus untuk melaksanakan / mengendalikan ERP di tempat kerja. Diantara ahli-ahli yang perlu diadakan struktur organisasi tersebut adalah :-

 • Emergency Response Team (Fire fighting team & Rescue team);
 • First Aider Team;
 • Emergency Commander;
 • Liaison Officer;
 • HR Officer and etc.


Contoh Struktur Organisasi ERT


5. Mewujudkan prosedur ERP dengan menyenaraikan langkah-langkah yang wajar diambil mengikut jenis-jenis kecemasan yang telah dikenalpasti sebelum ini.

6. Mewujudkan prosedur untuk pengiraan pekerja di tempat berkumpul (assembly area).


7.  Menyediakan latihan secara teori dan praktikal kepada pekerja. Contohnya pekerja boleh dilatih menggunakan alat pemadam api.

8. Memberi latihan kepada pekerja, Fire Fighthing Team, Rescue Team, 1st Aider Team tentang ERP dan latihan berkaitan untuk memastikan setiap yang dilantik kompeten melaksanakan tugas masing-masing. Setelah diberi latihan kepada semua ahli pasukan, majikan boleh merancang untuk mengadakan latihan kecemasan untuk memastikan setiap ahli pasukan boleh mengamalkan apa yang dipelajari secara praktikal.
 
9. Membuat latihan kecemasan iaitu "mock drill" sekurang-kurangnya setahun sekali. "Mock drill" yang dilakukan boleh juga melibatkan agensi kerajaan seperti BOMBA dan pihak hospital. Penilaian perlu dilakukan setiap kali latihan diadakan. Ini bertujuan untuk memastikan penambahbaikan dapat dilakukan di masa hadapan.
Thats all basic info related with ERP at workplace. Detail will be discuss later in next session... =P

Thursday, November 25, 2010

PENGURUSAN BAHAN KIMIA DI TEMPAT KERJA

Pengurusan bahan kimia yang baik di tempat kerja adalah penting terutamanya jika tempat tersebut mengguna, mengendali atau menyimpan bahan kimia yang berbahaya di tempat kerja. Soalan berkaitan pengurusan bahan kimia sering menjadi topik yang sering ditanya semasa menduduki peperiksaan SHO.  Cara pengurusan bahan kimia di tempat kerja boleh diibaratkan seperti pepatah melayu iaitu “ Dari Buaian Hingga Ke Liang Lahad”.

Pengurusan bahan kimia di tempat kerja perlu dilakukan secara berperingkat mengikut turutan dari peringkat awal hingga akhir iaitu :-
a) Proses penempahan / pembelian bahan kimia; 
b) Proses penerimaan bahan kimia daripada pembekal;
c) Proses penyimpanan bahan kimia;
d) Proses semasa penggunaan bahan kimia;
e) Proses pelupusan sisa bahan kimia (schedule waste).

Disebabkan oleh pengurusan bahan kimia adalah secara berperingkat, maka perumpamaan "Dari Buaian ke Liang Lahad" digunakan untuk menjelaskan betapa perlunya pengendalian bahan kimia dilaksanakan secara tersusun di tempat kerja.

Pengurusan bahan kimia adalah perlu seperti kehendak Peraturan USECHH 2000 dan CPL 1997.

Prosedur-prosedur / Cara-cara pengurusan bahan kimia di tempat kerja
1. Mengenalpasti jenis-jenis bahan kimia dan kuantiti yang dikehendaki. Merujuk kepada Akta AKKP 1994 (Peraturan USECHH 2000) untuk memastikan klasifikasi bahan kimia tersebut perlu mematuhi mana-mana peraturan di bawah AKKP 1994.
 • Sila pastikan CSDS bahan kimia dibekalkan oleh pembekal bahan kimia.


2. Prosedur semasa penerimaan bahan kimia daripada pembekal :-
 • Memastikan label bahan kimia adalah betul dan dalam keadaan baik.
 • Memastikan bekas bahan kimia dalam keadaan baik dan tidak bocor.
 • Memastikan pembekal membekalkan CSDS bahan kimia kepada pengguna. Maklumat CSDS perlulah mengikut kehendak USECHH 2000.

3. Rekod Pendaftaran Chemical di tempat kerja
 • Borang “Chemical Register” boleh dimuat turun di lamanweb JKKP. Contoh borang “ Chemical Register”.


4. Prosedur penyimpanan bahan kimia.
 • Merujuk tentang cara penyimpanan melalui CSDS bahan kimia tersebut;
 • Sekiranya menggunakan forklift / jentera untuk mengangkat bahan kimia tersebut, sila pastikan prosedur yang betul digunakan untuk mengangkat bahan kimia.
 • Mengamalkan konsep “first in, first out” untuk memastikan bahan kimia tidak luput tarikh tempoh penggunaan;
 • Sistem pengudaraan di bilik penyimpanan bahan kimia (sekiranya perlu – rujuk CSDS @ cadangan daripada assessor CHRA);
 • Label / simbol amaran pada setor bahan kimia. Mengikut jenis bahaya bahan kimia.


5. Prosedur semasa mengguna / mengendali bahan kimia.
 • Memberi latihan kepada pekerja tentang prosedur mengendalikan bahan kimia tersebut dan memastikan rekod latihan disimpan.
 • Memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) yang sesuai dan mengikut standard;
 • Langkah-langkah mengendalikan bahan kimia (proses kerja) dipamerkan di tempat kerja.


6. Prosedur semasa melupus sisa buangan bahan kimia (schedule waste).
 •  Label sisa buangan terjadual yang betul. Rujuk Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005. http://www.doe.gov.my/ms/content/akta-kualiti-alam-sekeliling-1974
 • Bekas simpanan yang betul dan sesuai untuk sisa buangan terjadual;
 •  Tempoh simpanan sisa buangan terjadual tidak melebihi 180 hari;
 • Pelupusan bahan kimia oleh kontraktor yang diiktiraf untuk melakukan kerja pelupusan sisa bahan kimia berjadual.


7. Permonitoran bahan kimia.
 • Penyediaan CHRA report oleh assessor yang kompeten.
 • Assessor perlu membentangkan keputusan laporan yang telah disediakan kepada pemilik tempat kerja;
 • Pendedahan permonitoran bahan kimia kepada pekerja dilakukan sekiranya terdapat cadangan daripada assessor.


8. Permonitoran kesihatan pekerja.
 • Melakukan medical surveillance kepada pekerja yang terdedah kepada bahan kimia;
 • Medical surveillance yang bersesuaian adalah berdasarkan cadangan daripada assessor CHRA contohnya Lung Function Test, Blood Test, Urine test and etc.
USECHH 2000 – Peraturan-peraturan keselamatan & kesihatan pekerjaan (Penggunaan & standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan 2000.

CPL 1997 – Peraturan-peraturan KKP (Pengelasan, pembungkusan & pelabelan bahaya kimia berbahaya) 1997.

CHRA – Chemical Health Risk Assessment.

Tuesday, November 23, 2010

MengenaLPasti Hazad Di Tempat Kerja ??

Hari ini LadyBos nak terangkan berkaitan dengan bahaya-bahaya yang terdapat di tempat kerja...apa jenis-jenis hazad yang wujud ada di tempat kerja yang menyebabkan persekitaran tempat kerja menjadi bahaya kepada pekerja...


Hazad bermaksud apa-apa yang boleh menyebabkan kecederaan kepada diri kita, memberi kesan kepada kesihatan diri kita dan merosakkan alam sekitar / harta benda...

Untuk makluman, terdapat beberapa jenis kategori hazad iaitu :-
 • Hazad Fizikal;
 • Hazad Kimia;
 • Hazad Biologi;
 • Hazad Ergonomik; dan
 • Hazad Psiko-sosial.
Seseorang SHO, Majikan & pekerja perlu peka dan tahu untuk mengenalpasti hazad-hazad yang terdapat di tempat kerja berdasarkan kepada 5 kategori utama yang disebutkan di atas. Basic info yang semua SHO sepatutnya dah tahu...but LadyBos harapkan adalah supaya semua majikan & pekerja juga tahu tentang jenis-jenis hazard / bahaya yang ada di tempat kerja...


HAZAD FIZIKAL
a) Mekanikal - bahagian mesin yang berputar.
b) Elektrikal - pendawaian elektrik yang tidak sempurna, over load, alatan elektrik yang terdedah pada permukaan yang basah dll.
c) Bunyi bising - terdedah kepada bunyi melebihi 85 dBA.
d) Haba - Oven, proses kerja, keadaan persekitaran dll.
e) Getaran - terdedah pada jentera yang bergetar contohnya pemandu yang memandu lori / bas untuk tempoh yang lama.


Kesan hazad fizikal : kecederaan pada anggota fizikal, kejutan elektrik, pekak dll.


HAZAD KIMIA
a) Gas kimia yang beracun.
b) Larutan kimia yang berasid.


Kesan hazad kimia : kanser, lelah, asma, dermatitis, kecederaan fizikal seperti buta, melecur dll.


HAZAD BIOLOGI
a) Bakteria berbahaya -
b) Virus
c) Tikus. nyamuk, lipas, ular dan haiwan berbisa yang lain.


Kesan hazad biologi : maut, penyakit dll.


HAZAD ERGONOMIK
a)Mengangkat barang yang berat berulang kali.
b) Kerusi yang tidak sesuai dengan pekerja.


Kesan hazad ergonomik : sakit belakang, musculoskeletal-disorders (MSDs), bengkak buku lali, kebas dll. 


HAZAD PSIKO-SOSIAL
a) Gangguan seksual.
b) Tekanan perasaan.
c) Masalah dengan keluarga / jiran/ rakan-rakan.


Kesan hazad psiko-sosial : Hilang tumpuan semasa kerja, sakit kepala, hilang selera makan dll.


Diharapkan, selepas mengetahui pelbagai jenis hazad ini, maka selepas ini semua majikan/ pekerja telah dapat mengenalpasti hazad-hazad yang wujud di persekitaran tempat kerja masing-masing. Langkah pertama, kenalpasti hazad yang wujud di tempat kerja dengan melakukan pemeriksaan di tempat kerja. LB cadangkan supaya "checklist" pemeriksaan tempat kerja disediakan oleh majikan / sho dan pemeriksaan dilakukan secara berkala yang melibatkan kerjasama pekerja / supervisor/ section head coz individu tersebut lebih tahu bahaya yang wujud di temapt kerja masing-masing. So, train the staff how to identify hazard at workplace and delegate the task to identify the hazard among the committee / workers..sometimes mungkin SHO/ majikan boleh buat sport-check mengejut...


Majikan perlu memberi galakan untuk setiap pekerja mengenalpasti bahaya yang ada di persekitaran tempat kerja masing-masing..ini salah satu usaha untuk mewujudkan rasa prihatin di kalangan pekerja terhadap isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja...


** LB dah ngantuk la...esok LB try masukkan sample "inspection checklist" untuk rujukan semua.

Sunday, November 21, 2010

Planning for OSH Management System

Planning!!! Very important in order to make sure everything running smoothly without any problem in future. Bagaimana nak merancang untuk memastikan syarikat dapat membangunkan OHS-MS hingga mendapat pensijilan OHSAS 18001 & MS 1722?? Bunyinya mcm susahkan nak rancang...rasa-rasa bila agak nyer hasrat nak dapat pensijilan OHSAS 18001 tu akan dapat? 6 bulan? 1 tahun? 2 tahun? atau batalkan jer niat nak buat...tgk la klu rajin siap cepat, klu tak lambat sikit.....

Di sini LadyBos akan bagi tip-tip untuk merancang dan contoh 'planning' untuk membangunkan OSH-MS di tempat kerja. 'Planning' sangat penting...if tak ada 'planning', rasanya pihak pengurusan pun tak akan nampak fungsi dan kebaikan mendapatkan pensijilan untuk OSH-MS di tempat kerja. 

Tips perancangan untuk melaksanakan OSH-MS di tempat kerja :-
1. Target projek;
2. Kenalpasti aktiviti-aktiviti utama yang perlu dilaksanakan;
3. Kenalpasti individu yang bertanggungjawab untuk terlibat dengan projek dan mengenalpasti latihan-latihan/ kemahiran yang perlu ada untuk melaksanakan projek;
4. Mewujudkan pelan perancangan (Gantt Chart) untuk mengelakkan "underplan".
Itulah serba sedikit yang ingin LB kongsikan dengan semua tentang perancangan awal untuk melaksanakan sistem pengurusan OSH di tempat kerja. Mungkin boleh dimasukkan anggaran kos untuk setiap aktiviti dan kos keseluruhan untuk membangunkan OSH-MS hingga mendapatkan pensijilan OHSAS 18001. Sekiranya target cuma sekadar untuk menyediakan dokumen, mungkin kos tidak terlalu tinggi. Langkah yang mudah untuk membangunkan OSH-MS di tempat kerja, yang penting usaha & semangat...chaiyok...chaiyok...